Keuze
Dyslexie
Dyslexie Basis Onderwijs
• Zoekt u al langer naar het juiste antwoord op uw vraag en/of vermoedens?
• Vermoedt u dat er echt meer talent in uw kind zit dan de schoolresultaten aantonen?
• Vertoont uw kind frustratie en/of faalangst bij de taalvakken?
• Vallen de jaarlijkse CITO’s u eigenlijk steeds weer wat tegen?

Beantwoordt u één van deze vragen met een ''ja"?

Maak dan een afspraak voor een uitgebreid taalonderzoek.

Na het onderzoek krijgt u advies over het te volgen traject.

Ook uw kind kan een beter resultaat halen uit zijn/haar entree toets en/of eind CITO.
Logopedie- en Dyslexiepraktijk Silvia Linssen helpt u daarbij. Veel van deze leerlingen zijn met
succes begeleid en bereikten daardoor het schooltype dat bij hun capaciteiten past.
(Niet ontdekte) Dyslexie in het Basis Onderwijs:
Ervaringen B.O.
Dyslexie Voort-
gezet Onderwijs
Ervaringen V.O.
Aftrek ziektekosten