Keuze
Dyslexie
Dyslexie Basis Onderwijs

In de onderbouw van het V.O.:
Uw kind had een goede eind cito score maar gaandeweg leerjaar 1 of 2 beginnen de resultaten tegen te vallen. Tijdens het diagnostisch dictee in de brugklas was de score niet verontrustend. De moderne talen, Nederlands en soms ook aardrijkskunde en geschiedenis, het plannen van huiswerk en het leren (van de woordjes) voor overhoringen en proefwerken is moeilijk. Aan de klassikale uitleg van de grammatica van Engels, Frans, Duits en Nederlands heeft uw kind niet genoeg om voldoendes te halen. Compenseren dankzij goede intellectuele capaciteiten wordt steeds moeilijker. Het zelfvertrouwen daalt en de onzekerheid en de faalangst begint te komen.

In de bovenbouw van het V.O.:
Uw kind heeft de profielkeuze gemaakt en nu blijkt dat de teksten steeds groter worden. Bij geschiedenis wordt samenvatten moeilijk. Met alleen goed opletten tijdens de les haalt uw kind geen voldoende meer. Ook het tekst verklaren bij de (moderne) talen resulteert in onvoldoendes. "Wat is er toch aan de hand?"

Elk jaar weer blijken leerlingen lang hun dyslexie te compenseren, maar vroeg of laat lopen ze vast of krijgen ze het advies om naar een lager onderwijsniveau over te stappen. Lost het probleem zich zo op? Meestal niet, want ook daar komen ze dezelfde problemen weer tegen. Veel van deze leerlingen
zijn met succes door Logopedie- en Dyslexiepraktijk Silvia Linssen begeleid. (Examen) begeleiding
t/m VWO niveau is mogelijk. Vele met dyslexie studeren nu zelfs op de TU of op een HBO.

U kunt altijd een afspraak maken voor een (advies)gesprek.
Ontdekken van dyslexie in het Voortgezet Onderwijs
Ervaringen B.O.
Dyslexie Voort- gezet Onderwijs
Ervaringen V.O.
Aftrek ziektekosten