Keuze
Dyslexie
Dyslexie Basis Onderwijs
Dyslexie*
Logopedisten zijn vaak al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met dyslexie (lees- en of spellingproblemen). Vaak is er zelfs nog helemaal geen diagnose dyslexie, maar zijn er al wel risicofactoren te signaleren zoals taalontwikkelingsproblemen. De juiste logopedische begeleiding in een vroeg stadium (voorschotbenadering) kan dyslexie niet voorkomen of genezen, maar wel de uitingsvorm ervan verkleinen.
Helaas komt door de strenge afbakening maar een zeer kleine groep voor kortdurende vergoeding door de zorgverzekering in aanmerking.
Concreet kan dat betekenen dat juist die kinderen met een hoger IQ niet worden opgemerkt. Ze scoren gemiddeld, omdat ze dankzij hun intelligentie over compensatiemiddelen beschikken. Dit betekent echter wel dat deze groep gemakkelijk in een veel lager vervolg onderwijstype instroomt en in hun schoolloopbaan/carrière ernstig wordt gedwarsboomd.
Deze "vergeten" groep ligt me bijzonder aan het hart. Het blijft voor mij een uitdaging om deze kinderen, maar ook de middelbare scholier en de volwassene met dyslexie te begeleiden.

Doel: Optimale ontplooiing bereiken i.p.v. onnodige "kapitaalvernietiging", mensen op de juiste plaats krijgen, betekent ook meer levensgeluk en minder ziektekosten.

Op pagina informatie vindt u meer over dit onderwerp op de site van de NVLF of via de site dyslexie.

Slechts een kleine groep kinderen met dyslexie krijgen een kortdurende financiële vergoeding van
de zorgverzekeraar. Raadpleeg uw polis voor de actuele vergoedingsregeling (*).
Ervaringen B.O.
Dyslexie Voort-
gezet Onderwijs
Ervaringen V.O.
Aftrek ziektekosten