Keuze
Spraak- en taal- ontwikkeling
Stem
Revalidatie na laryngectomie
Larynxfacilitatie
Verslik- en slikklachten
Preventieve
Orthodontie
Spraakafzien
(Liplezen)
Stotteren
Spraakafzien is meer dan liplezen
Waarom leren spraakafzien? Als u minder goed hoort
kunt u m.b.v. spraakafzien beter communiceren met
horende mensen om u heen. U leert technieken,
krijgt tips en er worden allerlei praktische zaken
besproken die van belang zijn rond het communiceren.
Uw audiogram wordt met u besproken en m.b.v. de
"spraakbanaan" krijgen u en uw naasten inzicht en
begrip voor elkaar waarom u bijvoorbeeld het ene woord
wl en het volgende niet verstaat.Voor meer informatie over training "Spraakafzien" (individueel of in een groepje) vraag mijn folder
aan via contact.
website-silvia-logo002001.gif
reactie cursist