Keuze
Spraak- en taal- ontwikkeling
Stem
Revalidatie na laryngectomie
Larynxfacilitatie
Verslik- en slikklachten
Preventieve
Orthodontie
Spraakafzien
(Liplezen)
Stotteren
Preventieve orthodontie
Schadelijk mondgedrag kan zijn:
  • Mondademing
  • Foutieve slikgewoonten
  • Foutieve spreekgewoonten
  • Duim-,vinger- of speenzuigenM.b.v. OMFT (oro-myofunctionele therapie) vinden er geen gebitsverschuiving door verkeerd spiergebruik meer plaats.
De juiste volgorde van behandeling is ้้rst de oorzaak aanpakken en niet meteen het gevolg!
Bij schadelijk mondgedrag heeft orthodontie pas zin als de voorwaarden optimaal zijn.
Logopedie is dus eerst nodig als de mondspieren verkeerd bewegen, om te voorkomen dat zelfs na langdurige orthodontische behandeling terugval ontstaat.


Op pagina informatie vindt u meer over dit onderwerp op de site van de NVLF of vraag mijn folder over Logopedie en Orthodontie aan via contact.
Voor OMFT
Na OMFT