Keuze
Spraak- en taal- ontwikkeling
Stem
Revalidatie na laryngectomie
Larynxfacilitatie
Verslik- en slikklachten
Preventieve
Orthodontie
Spraakafzien
(Liplezen)
Stotteren
Revalidatie na laryngectomie
Wanneer na een operatie of bestraling van een tumor in het strottenhoofd de stemgeving verminderd is of ontbreekt, omdat het strottenhoofd is weggenomen.

Vage (ver)slikklachten en of aanhoudende heesheid kunnen de eerste symptomen zijn. Hoe vroeger de tumor wordt ontdekt, hoe meer kans op een succesvolle therapie.

Oorzaak:
  • Niet altijd aanwijsbaar.
  • Risicofactoren zijn roken en het gebruik van alcohol.

Als er een kleine operatie aan het strottenhoofd en/of bestralingskuur heeft plaatsgevonden, zal met logopedie geleerd worden om de restkwaliteit van de stem m.b.v. oefeningen en technieken zo goed mogelijkte benutten.
Als het hele strottenhoofd is weggenomen (laryngectomie), zal op een andere manier het leren spreken worden geoefend.Op pagina informatie vindt u meer over dit onderwerp op de site van de NVLF en op KNO.