Keuze
Spraak- en taal- ontwikkeling
Stem
Revalidatie na laryngectomie
Larynxfacilitatie
Verslik- en slikklachten
Preventieve
Orthodontie
Spraakafzien
(Liplezen)
Stotteren
Spraak- en taalontwikkeling


Helaas wordt nog te vaak geadviseerd om te wachten tot 4 jaar.
Vroegtijdig signaleren van taalontwikkelingsstoornissen (0-4 jaar) tijdens de voorschoolse periode is erg belangrijk. Hiermee kan het ontstaan en/of het vergroten van (gedrags)problemen worden voorkomen, ook later op de basisschool.
Bij twijfel over het moeizaam op gang komen van de spraak- en taalontwikkeling rond twee jaar kunt u beter geen kostbare tijd verloren laten gaan tot een volgend consultatiebezoek, maar zelf contact opnemen met de logopedist in de eerste lijn. Dit is de deskundige die indien nodig u via de huisarts verwijst naar andere instanties. U kunt bij Praktijk Silvia Linssen zonder verwijzing een afspraak maken (**).

Sinds enige tijd komt de GGD - logopedist niet meer op de basisschool om kinderen te screenen op logopedische problemen. Om u met eventuele vragen behulpzaam te zijn, vindt u onderaan deze blz. de signaleringslijst voor 0-4 jarigen en de signaleringslijst vanaf 4 jaar. Indien u in een van de onderdelen een ja invult, is het zinvol een afspraak te maken voor een korte screening.

Op pagina informatie vindt u meer over dit onderwerp op de site van de NVLF, op Kindentaal en de video.
** Raadpleeg uw zorgverzekeraar of de polis DTL ( Directe Toegang Logopedie) vergoedt.
signaleringslijst
0-4 jaar
signaleringslijst
vanaf 4 jaar