Keuze
Spraak- en taal- ontwikkeling
Stem
Revalidatie na laryngectomie
Larynxfacilitatie
Verslik- en slikklachten
Preventieve
Orthodontie
Spraakafzien
(Liplezen)
Stotteren
 Stem


Het is raadzaam om bij langdurige keelklachten en/of heesheid (langer dan twee weken) een arts of specialist te raadplegen.

Oorzaken van keel- en /of stemklachten:
   Verkeerd en/of intensief stemgebruik.
   Verkoudheid, keelontsteking, verkeerd stemgebruik of psychische problemen in combinatie met
    een in aanleg zwakke stem.
   Een niet of onvolledig verlopen stemdaling (puberteit) of t.g.v. langdurig gebruik van bepaalde
    hormoonpreparaten.
   Overbelasting: oftewel de stembelastbaarheid en de stembelasting zijn niet goed op elkaar
    afgestemd.
   Een ontsteking van de luchtwegen, hoesten, verkeerd stemgebruik.
   Roken en intensief stemgebruik.
   Stembandverlamming ten gevolge van een virusinfectie of ten gevolge van complicaties bij een
    operatie.

De logopedist adviseert over het stemgebruik en geeft stemtraining na diagnose door een KNO-arts.
Op pagina informatie vindt u meer over dit onderwerp op de site van de NVLF, Ieder1stem en de video.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
stemtest