Keuze
Spraak- en taal- ontwikkeling
Stem
Revalidatie na laryngectomie
Larynxfacilitatie
Verslik- en slikklachten
Preventieve
Orthodontie
Spraakafzien
(Liplezen)
Stotteren
Verslik- en slikklachten
Bij afwijkende mondgewoonten kinderen (zie ook preventieve orthodontie).

Bij volwassenen:
  ē Als er in het slikproces problemen optreden, dit kan bijvoorbeeld ten gevolge van een
    neurologische aandoening of na een operatie in het hoofd- en halsgebied, maar ook zonder
    duidelijke oorzaak ontstaan.
  ē Vaak en ernstig verslikken kan de kans op longontsteking vergroten.

De logopedist onderzoekt, meestal in samenwerking met de KNO-arts of longarts, waar en waarom in het slikproces problemen optreden en oefent de lip-, tong- en gehemeltespieren, geeft tips ter verbetering van het slikken en kan de spierfunctie trainen. Eventueel is er ook overleg met de diŽtist.

Op pagina informatie vindt u meer over dit onderwerp op de site van de NVLF en op KNO.