Keuze
Spraak- en taal- ontwikkeling
Stem
Revalidatie na laryngectomie
Larynxfacilitatie
Verslik- en slikklachten
Preventieve
Orthodontie
Spraakafzien
(Liplezen)
Stotteren
Reactie cursist
Evaluatie cursus spraakafzien: Voor verbeteringen van deze cursus heb ik ook w hulp nodig.
Wilt u zo vriendelijk zijn de onderstaande vragen te beantwoorden?
Heeft u de cursus als nuttig ervaren? Antwoord: Als zeer nuttig voor mij
Wat doet u nu anders dan voor de cursus? Antwoord:
     1. Ik gebruik spraakafzien bewuster in alle situaties waarin ik communiceer.
     2. Ik let meer op gebaren, gezichtsuitdrukkingen en houding.
     3. Ik zorg ervoor dat gesprekspartners goed zichtbaar zijn.
     4. Ik zorg ervoor dat (onbekende) gesprekspartners weten dat ik o.a. gehoorgestoord ben.
     5. Ik grijp veel eerder in een gesprek in om de gesprekspartner nadere vragen te stellen, zodat het onderwerp me duidelijk is.
Zou u de cursus aanraden aan andere slechthorenden (en hun partners)? Antwoord: Zeer zeker;
  en wanneer ze een partner hebben, die er intensief bij betrekken.
Heeft u iets gemist in de cursus en zo ja, kunt u omschrijven wat u gemist heeft en waarom?
   Antwoord: Niet tijdens deze cursus. Kan natuurlijk nog komen.
Heeft u suggesties voor verandering/verbeterring? Antwoord: Een test zoals in het begin en op het
  einde lijkt me halverwege ook aan te raden. Dan wordt duidelijker waaraan extra gewerkt
  moet worden. Natuurlijk dan een test over de onderdelen die al aan de beurt zijn geweest.
Zijn 15 bijeenkomsten voldoende? Antwoord: Ja, als begin. Door de individuele aandacht,
  oefeningen en instructies ben je voldoende gewapend om (eventueel in groepsverband) verder te
  oefenen.
website-silvia-logo002001.gif
vorige blz.